Small Business - moduł księga podatkowa Zobacz większe

Small Business - moduł księga podatkowa

Nowy produkt

Moduł księga podatkowa, rozszerza możliwości zastosowania programu Small Business.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- Automatyczne uzupełnianie książki podatkowej wiadomościami znajdującymi się w programie, dokumentacji przychodowej (faktury, rachunki, różnice kursowe, noty obciążeniowe, paragony, korekty), kosztowej i zakupowej, a także z wynagrodzeń pracowników.
- Oświadczenia i zestawienia podatkowe VAT-UE, VAT-UEK, VAT-7, VAT-7K, Intrastat, podatek dochodowy (naliczenie zgodnie z ogłonymi normami PIT-5, w systemie podatku liniowego PIT-5L, bądź zgodnie z ryczałtem).
- Ryczałty samochodowe – administrowanie i rozliczanie.
- Spis i zestawienie środków trwałych wraz z naliczeniem rat kosztu zużycia środków trwałych oraz jego planu.
- Niniejszy moduł umożliwia również przesył oświadczeń podatkowych poprzez funkcję e-Deklaracje, a także wydruk oświadczeń na przygotowanych formularzach, bądź na zwykłych, białych kartkach.