REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ


§ 1.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.centrumkasfiskalnych.pl.


§ 2

W regulaminie zawarte zostały następujące terminy

  1.      sprzedawca – czyli centrumkasfiskalnych.pl sklep internetowy Ireneusz Burek, ul. Klasztorna 12, 47-400 Racibórz, NIP 639-100-40-27
  2.      sklep internetowy - oznacza prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: www.centrumkasfiskalnych.pl
  3.      produkty - oznacza to towary oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym,
  4.      klient - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym.

§ 3

Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.centrumkasfiskalnych.pl za pomocą odpowiedniego formularza oraz wymagają potwierdzenia drogą mailową lub telefonicznie.


§ 4

Aby dokonać zamówienia produktów oferowanych w sklepie internetowym, należy zarejestrować się jako klient sklepu (przycisk rejestracja/zaloguj się) a następnie wybrać opcje "Dodaj do koszyka" przy wybranych produktach oraz zakończyć proces realizacji zamówienia.


§ 5

Wszystkie ceny podawane są w kwocie netto złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie na podany przy rejestracji adres e-mail wraz z wartością zamówienia.


§ 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest "przedpłata": wpłacenie całej kwoty brutto zamówienia wraz z kosztami przesyłki na konto sprzedawcy lub skontaktowanie się ze sprzedawcą drogą mailową lub telefonicznie.

 ING Bank Śląski nr  87 1050 1328 1000 0023 1361 3164


§ 7

Aktualna wysokość kosztów dostawy podana jest na stronie finalizacji zamówienia produktu. Przy nietypowych rozmiarach opakowania produktu cena wysyłki może ulec zmianie. Dotyczy to również opakowań zbiorczych w przypadku zamówienia większej ilości produktów. Sprzedawca poinformuje o ostatecznych kosztach przesyłki. Jeśli klient nie zaakceptuje kalkulacji kosztu wysyłki sprzedawca ma prawo nie zrealizować zamówienia. W przypadku dokonania wpłaty przez klienta cała kwota zostanie przesłana zwrotnie na konto klienta. Ustalenia w tym zakresie sprzedawca prowadzi drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku braku kontaktu, sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.


§ 8

Zamówiony produkt jest wysyłany za pośrednictwem kuriera lub pocztą, w terminie od 1 do 7 dni od zaksięgowania wpłaty. Termin wysyłki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy (Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy spowodowany przez firmę kurierską). Sprzedawca może poinformować klienta o innym czasie realizacji wysyłki. Jeśli klient nie zaakceptuje innego terminu wysyłki sprzedawca ma prawo nie zrealizować zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany na adres mail. W przypadku dokonania wpłaty przez klienta cała kwota zostanie przesłana zwrotnie na konto klienta.

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność zamówionego przez Klienta towaru w magazynie. W innym wypadku Klient będzie informowany o stanie zamówienia oraz możliwości wyboru jednej z następujących opcji:

częściowa realizacja zamówienia,

wydłużenie czasu realizacji zamówienia,

anulowanie całego zamówienia.

Wszystkie paczki są pakowane w kartony lub koperty. Przed odbiorem przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub czy nie było otwierane. Jeżeli istnieje obawa, że przesyłka mogła zostać uszkodzona lub otwierana, przy odbiorze należy spisać protokół uszkodzenia takiej przesyłki w obecności osoby, która ją doręczyła. Formalność ta jest niezbędna do szybkiego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Jeżeli po otwarciu przesyłki okaże się, że towary są uszkodzone, należy powiadomić sklep e-mailem na adres: [email protected] opisując wynikłe uszkodzenia. Uszkodzone towary należy zachować gdyż jest to niezbędne do ewentualnej reklamacji.


§ 9

W przypadku wybrania przez klienta opcji "odbiór osobisty", w terminie od 1 do 7 dni od zaksięgowania wpłaty, produkt można odebrać bez dodatkowych opłat we wskazanym Punkcie Odbioru Osobistego, w godzinach urzędowania danego Punktu. O możliwości odbioru oraz terminie klient zostanie poinformowany drogą mailową.


§ 10

Produkty nieodebrane w przeciągu dwóch miesięcy od daty zakupu, przechodzą na własność sklepu internetowego centrumkasfiskalnych.pl

§ 11

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia danych przez klienta, zamówienia realizowane będą jedynie w przypadku, jeśli uda się nawiązać kontakt telefoniczny lub mailowy i klient poprawi dane.

W przypadku wystąpienia niejasności w zakresie wypełnienia przesłanych danych, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.


§ 12

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania się z transakcji z przyczyn od siebie niezależnych. Kupującemu przysługuje wówczas bezzwłoczny zwrot wpłaconej gotówki na konto podane przez klienta.


§ 13

Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że nie był on używany oraz nie jest w żaden sposób zniszczony (zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"). Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Aby zwrot towary został uznany muszą być spełnione następujące warunki:

Towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów używania,

Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym, opakowaniu, Produkty składające się z wielu elementów nie mogą być zdekompletowane, Jakiekolwiek metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.

Towar będący urządzeniem fiskalnym nie może zostać zafiskalizowany, nie mogą zostać naruszone plomby.

W przypadku zwrotu sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar Klient odsyła na koszt własny za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep towaru. Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów dodatkowych usług.

Uwaga: Towar zakupiony z kategorii WYPRZEDAŻ nie podlega reklamacji, wymianie ani zwrotowi.


§ 14

Dokonując zakupu, klient jest zobowiązany zapoznać się z opisem produktu umieszczonego w sklepie internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność opisu produktu z cechami towaru, błędy w opisach lub nieprecyzyjne i niekompletne opisy. Klient ma obowiązek zweryfikować dane o produkcie w innych informatorach internetowych, w szczególności na stronie internetowej producenta. Sprzedawca ma prawo do aktualizowania opisów produktów w celu zadbania o jak najwierniejszy opis produktu bez informowania klienta.


§ 15

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za usługi skojarzone z zakupionym produktem, jak kolorystyka czy personalizacja produktu poprzez indywidualnie dopasowane nadruki (o ile możliwość taką zakłada opis produktu). Informacje o indywidualnym dopasowaniu produktu należy powtórzyć poprzez odpowiednie wypełnienie pola "komentarz" przy zamówieniu oraz kontakt z konsultantem sklepu. W przypadku niejednoznacznego określenia cech zamówionego produktu, konsultant sklepu zada pytania szczegółowe klientowi drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku braku odpowiedzi klienta sprzedawca ma prawo podjąć samodzielnie decyzję o wyborze cech produktu zamówionego przez klienta i przystąpić do realizacji zamówienia.


§ 16

Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.


§ 17

Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.centrumkasfiskalnych.pl


§ 18

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.centrumkasfiskalnych.pl


§ 19

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania wglądu do ogólnodostępnej części witryny dla niektórych użytkowników Internetu i nie przyjmuje żadnych roszczeń od tych użytkowników.


§ 20

Zastrzegamy sobie prawo usuwania recenzji, zawierających słowa niecenzuralne lub obraźliwe dla innych użytkowników portalu.


§ 21

Integralną częścią regulaminu jest zakładka Zwroty i reklamacje dostępna z poziomu strony głównej sklepu centrumkasfiskalnych.pl

 

 

 

=================================

Polityka prywatności:

Szanujemy prywatność Każdego Użytkownika sklepu centrumkasfiskalnych.pl:

* gromadzimy wyłącznie dane niezbędne do realizacji zamówienia podane przez użytkownika w trakcie korzystania ze sklepu;

* nie wykorzystujemy podanych przez Użytkownika danych w celach innych, niż te, na które wyraził zgodę;

* nie udostępniamy i nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych lub adresowych użytkowników;

* użytkownik ma zawsze prawo do usunięcia lub zmiany swoich danych z systemu sklepu.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w naszym sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez nas tylko w celach informacyjnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd gospodarczy.