Kasa fiskalna taniej o 700zł, czyli jak otrzymać zwrot za zakup urządzenia fiskalnego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma prawo otrzymać zwrot 90% wartości zakupionego urządzenia fiskalnego jednak w kwocie nie większej niż 700zł. W przypadku instalacji 4 urządzeń kwota która może zostać zwrócona to maksymalnie 2800zł (4x700zł)

Aby uzyskać zwrot na kasę fiskalną trzeba spełnić kilka warunków:

W pierwszej kolejności należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego powiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej wraz z podaniem ilości urządzeń, miejscem instalacji oraz datą rozpoczęcia ewidencji za ich pomocą.

Następnym krokiem jest zakup oraz fiskalizacja urządzenia. Należy to wykonać przed datą podaną na złożonym w Urzędzie powiadomieniu. Dodatkowym wymogiem otrzymania ulgi jest zapłata całości należności za kasę lub drukarkę fiskalną.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup urządzenia co najmniej kilka dni przed zgłoszoną wcześniej datą żeby zostawić sobie czas na odbycie szkolenia oraz zapoznanie się z obsługą urządzenia. Przed sprzedażą najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa ze specjalistą w firmie zajmującej się sprzedażą oraz fiskalizacją kas i drukarek fiskalnych.

Ostatnią rzeczą która jest wymagana aby otrzymać zwrot na kasę fiskalną jest zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym faktu wykonania fiskalizacji. Przygotowany jest do tego specjalny druk który należy dostarczyć do Urzędu do 7 dni po wykonanej fiskalizacji.